Firma SEKRET działa w Gorzowie Wlkp. od 1993 roku. W 2012 r. przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SEKRET PLUS z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Na skutek wymogów wynikających z przepisów PFRON, równolegle w tym samym czasie działała spółka cywilna pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia SEKRET. Zmieniające się warunki ekonomiczne wymusiły konieczność dostosowania kapitału oraz formy prawnej spółki SEKRET do aktualnej sytuacji rynkowej. Jednak tożsamość naszej firmy została niezmieniona od 30 lat, obecnie pod nazwą SEKRET PRO.

Wiarygodność firmy zbudowaliśmy na jakości i uczciwości, mając pełną świadomość, że zaufanie Klientów oraz wzajemna lojalność są warunkami niezbędnymi do partnerstwa. W celu zapewnienia najwyższych standardów w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę, zarówno w sferze współpracy z kontrahentami, jak i stosunkach wewnętrznych firmy, w szczególności na płaszczyźnie pracodawca – pracownik, wprowadziliśmy Kodeks Etyki Biznesowej, którego przestrzeganie jest gwarantem naszej rzetelności i obustronnego poszanowania.

Oferujemy Państwu szeroką gamę rozwiązań w zakresie ochrony osób i mienia, zabezpieczenia imprez, konwojowania wartości pieniężnych i monitorowania systemów alarmowych i przeciwpożarowych. Jesteśmy firmą koncesjonowaną, działamy w oparciu o koncesję nr L-0120/19 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jesteśmy także licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie wpisu do rejestru działalności detektywistycznej pod numerem RD – 53/2012 prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który uprawnia nas do świadczenia usług detektywistycznych na terenie Polski i Europy. Świadczymy także usługi porządkowe, które obejmują m.in. utrzymanie czystości biur, zakładów produkcyjnych czy pomieszczeń sanitarnych oraz obsługę terenów zewnętrznych. Wspomagamy działalność naszych Klientów poprzez świadczenie usług specjalistycznych oraz zarządzanie odpadami okołoprodukcyjnymi.

Spółka SEKRET PRO codziennie tworzy standardy dla zbudowania rzetelnej, solidnej, ogólnokrajowej marki.

Zarząd Sekret Pro Sp. z o. o.

LECH BIERNAT
Prezes Zarządu

AGNIESZKA PACEK – MATUSZEWSKA
Wiceprezes Zarządu

AGNIESZKA KASZCZYŃSKA
Wiceprezes Zarządu