Bezpieczeństwo uczestników oraz kompleksowa ochrona imprez masowych czy rekreacyjnych jest jednym z kluczowych wymagań i obowiązków stawianych organizatorom wydarzenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o zabezpieczanie eventów biznesowych, koncertów, targów, rodzinnych pikników, festiwali czy imprez sportowych – nasz personel oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne są do Twojej dyspozycji.

Współpracujemy z instytucjami sektora publicznego w zakresie wszelkich uzgodnień oraz według litery obowiązującego nas prawa (Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych z późn. zmianami).

Przy organizacji każdej imprezy masowej, nasza firma przygotowuje indywidualny plan działania, który obejmuje wszystkie aspekty związane z ochroną i bezpieczeństwem. Plan ten jest opracowywany na podstawie analizy ryzyka oraz konsultacji z klientem, aby zapewnić pełną kontrolę nad przebiegiem imprezy. Dzięki temu zarówno artyści czy sportowcy, jak i publiczność mogą czuć się bezpiecznie, a organizatorzy mogą skupić się na kreatywnym aspekcie organizacji, podczas gdy my zajmujemy się częścią związaną z ochroną wydarzenia. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, zapewniamy naszym klientom spokojną i bezpieczną organizację każdej imprezy poprzez:

  • przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy,
  • zapewnienie bezpieczeństwa przed oraz w trakcie i po imprezie,
  • kontrolę biletów i zarządzania tłumem,
  • regularne, ale dyskretne patrole podczas trwania wydarzenia,
  • ustawienie barier i ogrodzenia,
  • zabezpieczenie wsparcia medycznego i PPOŻ,
  • przeciwdziałanie aktom przemocy i terroru,
  • ochronę wizerunku organizatora,
  • pomoc w formalnościach związanych z organizacją imprezy masowej,
  • punkty kontroli bezpieczeństwa, prześwietlarki RTG i bramki do wykrywania metalu.