Świadczymy szereg usług specjalistycznych związanych z utrzymaniem czystości. Usługi realizujemy w różnorodnych obiektach, w tym na wysokościach, zarówno w ramach umów stałych, jak i zleceń jednorazowych.

Wszystkie zlecenia z tego zakresu wdrażamy i realizujemy zgodnie z zachowaniem standardów i po sprawdzeniu ich pod kątem aspektów środowiskowych i zasad BHP.

 

Proponujemy pełną obsługę w zakresie:

  • mycia powierzchni szklanych i konstrukcji na wysokościach – metoda alpinistyczna,
  • mycia, doczyszczania elewacji,
  • odśnieżania parkingów i ulic,
  • polimeryzacji posadzek PCV i linoleum,
  • prania i impregnacji wykładzin dywanowych,
  • czyszczenia maszyn i urządzeń,
  • czyszczenia linii technologicznych,
  • czyszczenia instalacji nawiewnych (wentylacji, klimatyzacji),
  • utrzymania terenów zielonych – koszenie z wywozem pokosu, podlewanie, likwidacja ubytków trawy.

 

Zarządzanie odpadami

Nasza firma zapewnia pełne spektrum usług związanych z utrzymywaniem porządku na powierzchniach magazynowych. Jedną z najlepszych usług jest zarządzanie odpadami.
Świadczona przez nas usługa zapewnia ciągłą i nieprzerwaną pracę w halach,nie obciążając pracowników obowiązkami takimi jak: segregacja odpadów, opróżnianie koszy, wywożenie odpadów do miejsc składowania, wywożenie poza teren obiektu, obsługa prasokontenerów oraz zlecanie utylizacji odpadów.

Dotyczy to następujących rodzajów odpadów:
• Suche odpady zmieszane
• Tektura
• Folia
• Odpady kuchenne
• Drewniane palety