FIZYCZNA OCHRONA OSÓB I MIENIA

Fizyczną ochronę osób i mienia wykonujemy na podstawie profesjonalnie przygotowanego planu ochrony. Prawidłowe zabezpieczenie obiektu eliminuje potencjalne zagrożenia w postaci włamań, kradzieży czy dewastacji mienia. Plan ochrony opracowują nasi eksperci po wnikliwej analizie występujących zagrożeń oraz zgłoszonych potrzeb klienta. Bazując na wieloletnim doświadczeniu opracowaliśmy i wdrożyliśmy standardy bezpieczeństwa oraz procedury pozwalające zapewnić nam wysoki poziom pracy.

Bezpośrednią ochronę wykonują specjalistycznie przygotowani i wyszkoleni pracownicy wyposażeni w niezbędne środki potrzebne do pełnienia obowiązków ochronnych. Wszystkie czynności związane z ochroną podlegają stałej i doraźnej kontroli. Ochrona fizyczna całą dobę wspomagana jest przez grupę interwencyjną.

GRUPY INTERWENCYJNE

Grupa interwencyjna przez 24 h na dobę jest w ciągłej gotowości do podjęcia czynności ochronnych. Składa się ze specjalistycznie przeszkolonych pracowników ochrony o wysokim poziomie sprawności fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną, którzy poruszają się oznakowanymi pojazdami pod nadzorem systemu GPS. Centrum Monitorowania Alarmów po otrzymaniu sygnału z zagrożonego obiektu natychmiast wysyła grupę interwencyjną na miejsce zdarzenia. Grupa interwencyjna stanowi także wsparcie dla ochrony fizycznej w obiektach oraz zajmuje się asystą przy otwieraniu i zamykaniu sklepów, banków, kantorów. Wykonuje również eskortę podczas przewozu wartości pieniężnych, towarów i dokumentów.