Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 osób musi odprowadzać co miesiąc obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzystając z usług Sekret Pro, klienci mogą pomniejszyć wpłatę na PFRON o około 50%, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dla Państwa biznesu oznacza to oszczędność i perfekcyjnie wykonaną usługę.